Skip to main content

எலையன்ஸ் நிதி

நாங்கள் 60 ஆண்டுகளாக நான்கு தலைமுறைகளுக்கு சேவை செய்துள்ளோம், இலங்கையின் 2 வது பழமையான நிதி நிறுவனமாக, நம்முடையது நித்திய நட்பின் கதை. நம்பிக்கை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் மற்றும் வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பை வளர்ப்பதற்காக எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் பகிரப்பட்ட பார்வை.

அலையன்ஸ் நிதி நிறுவனம் 1956 ஜூலை 18 அன்று இணைக்கப்பட்டது, வெளியிடப்பட்ட பங்கு மூலதனம் ரூ. 150,000. அசல் வாரியம் மறைந்த மெஸ்ஸர்களான எர்ட்லி டி சில்வா (நிறுவனர் தலைவர்), ஹெய்வர்ட் பெர்னாண்டோ (நிர்வாக இயக்குநர்), பிரெட் பெரேரா, ஹேய்ஸ் ஜெயசுந்தேரா, மற்றும் என்.எம்.

முதல் அலுவலகம் எண் 43, காம்ப்பெல் பிளேஸ், கொழும்பு 8 இல் அமைந்துள்ளது, மேலும் நிர்வாக இயக்குனர், கணக்காளர், தட்டச்சு செய்பவர் திரு. பிரதாப்குமார் டி சில்வா மற்றும் பியூன் ஆகியோர் அடங்கிய 5 ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது. “சுயத்திற்கு முன் மற்றவர்கள்” என்பது இன்னொன்று.

Milestones

1956

எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனம் (AFC) 1956 யூன் 18 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

1959

கொழும்பு தரகர்கள் சங்கத்தின் பங்குச் சந்தையில் பிரவேசித்தல் (கொழும்பு பங்குச் சந்தை ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர்)

1981

எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனம் (AFC) வெள்ளி விழா கொண்டாடுதல்

1995

தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு நிதிசார் ஒத்துழைப்பு. நிதிக் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான எண்ணக்கருவினை அறிமுகம் செய்தல்.

1998

Alfinco Insurance Brokers நிறுவுவதற்கு பங்களிப்புச் செலுத்துதல்.

2000

DNV இனால் வழங்குகின்ற ISO 9001:1994 கௌரவ நாமம் கிடைக்கப் பெற்ற முதலாவது நிதி நிறுவனம் என்ற பெருமையை அடைதல்.

2003
 • முதலாவது நிதி சேகரிப்பு நிலையத்தை குருநாகலில் திறந்து வைத்தல்
 • வைப்பாளர்களுக்கு உடனடி பணக் கடன் திட்டத்தை ஆரம்பித்தல்.
2005

கணக்கினை அறிமுகம் செய்த முதலாவது நிதி நிறுவனம

2008

மேலாண்மை கடன் சந்தையில் பிரவேசித்தல்.

2012

குழுவின் ஊடாக மக்கள் நம்பிக்கை மற்றும் சுபீட்சம் ஆகிய முதலாவது மூவகை அடிமட்ட சிந்தனையை முறையாக மீள்நிறுவுதல்

2013
 • நுண் நிதிப் பிரிவினை ஆரம்பித்தல் சிறந்த புதிய உற்பத்தி பேண்தகு நிதிச் சேவை
 • திறமை விருது EOSD உலக பேண்தகு நிதி விருது – ஜேர்மனி
2014

பசுமை தலைமைத்துவ வெற்றி : ஆசிய பொறுப்புமிக்க தொழில்முயற்சி விருது சிங்கப்பூh

2015

நெதர்லாந்தின் ட்ரியோடோஸ் வங்கியின் DFI நாமம் பெற்ற முதலாவது மூவகை அடிமட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிந்தனையின் (Triple Bottom Line based prestigious DFI) ஊடாக எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் தொடக்க மூலோபாய வெளிநாட்டு கடன் வழிமுறையைப் (inaugural strategic foreign funding line) பெற்றுக்கொள்ளல்.

2016

நெதர்லாந்தின் Steward Red Queen இடமிருந்து ESMS பெற்றுக்கொள்ளல

2017
 • CSE வரலாற்றில் முதல் முறையாக முறையே பங்கு மீள்பாவனை மீள்பாவனையை உள்ளடக்குதல்,
 • இருப்புக்களை மூலதனமாக்கல் மற்றும் பங்கு வழங்கும் உரிமையினை கையாளுதல் என்பவற்றினை எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ள முடிந்தமை.
 • ICRA ஊடாக பலமிக்க குறிகாட்டி ஒன்றுடன் BBB முதலீட்டு தரக் கடன் விகிதத்தை பாதுகாத்தல்.
 • நெதர்லாந்தின் டியோடோஸ் வங்கியின் DFI நாமம் பெற்ற முதலாவது மூவகை அடிமட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிந்தனையின் ஊடாக முதலாவது அமெரிக்க டொலர் துணைக் கடனை எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனம் பெற்றுக்கொள்ளல்.
 • SDG மற்றும் பெரசிஸ் சந்தர்ப்ப ஒப்பந்தத்தை நோக்கிச் செல்வதற்கான பங்களிப்பினைப் பெற்றுக்கொள்ளும் கால்புருஹே தீர்வின் உறுதிமொழியில் (Karlsruhe resolution pledgin) கைச்சாத்திடல்
2019
 • பிலிப்பைனில் நடைபெற்ற ADFIAP விருது வழங்கும் விழாவின் போது சிறந்த அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகின்ற திறமை விருதினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
 • கடந்த ஆண்டிலே ஒதுக்கிய இலாபத்தில் 4% தாண்டி பேண்தகு முயற்சிகளுக்கு பதிவான அதிகூடிய இலாபத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியை ஒதுக்கீடு செய்தல்.
 • ஆசிய பசுபிக் அபிவிருத்தி நிதி நிறுவனச் சங்கத்தின் மற்றும் இலங்கையின் உயிர் பல்வகைமை அங்கத்துவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல் கம்பனி கூற்றுக்களை திருத்தம் செய்து ஒரே
 • நோக்கத்திற்கான கூற்று ஒன்றினை பயன்படுத்தல் ஒரு மில்லியன் மரநடுகை கருத்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு தயாராக இருத்தல் எத்பவுர சமூக வர்த்தக அபிவிருத்தி உரையாடலில்பங்கேற்றல்.
 • முச்சக்கர வண்டி கருத்திட்டத்திற்காக குறைந்த வெளியேற்றம் கொண்ட கேஸ் தொகுதயொன்றினை ஆரம்பித்தல்
 • ஓமானில் நடைபெற்ற ADFIAP விருது வழங்கும் விழாவின் போது உள்;ர் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான மேலதிகத் தகுதி விருது கிடைக்கப்பெறல்
2020
 • ஜேர்மனியின் கால்சுஹே பேண்தகு நிதி விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த பேண்தகு அடைவிற்கான மேலதிக திறமை விருதினைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
 • எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் நிலையத்;தை ஆரம்பித்து வைத்தல்
 • காப்புறுதி மற்றும் நிதித் துறையின் கீழ் ACCA பேண்தகு விருதினைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
  மேன்மைக்கான CMA கலப்பு அறிக்கையிடல் விருது வழங்கும் விழாவின் போது மேலதிக திறமை சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
 • சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஆசிய பேண்தகு அறிக்கையிடல் விருது வழங்கும் விழாவின் போது இறுதி வரையில் வெற்றி பெறல் தொடர்பான சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
2021

ஜேர்மனியின் பெறுமதிசார் தொழிற்பாட்டு நிதி நிறுவனத்திற்கான பேண்தகு தரங்கள் பற்றிய சர்வதேச அமைப்பினால் வழங்கப்படுகின்ற உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பேண்தகு கோட்பாடுகள்; மற்றும் சான்றுப்படுத்தலின் ஆரம்பம் (SSCI) பயன்படுத்திய பேண்தகு சான்றிதழ் பெற்ற நிறுவனங்கள் தொடர்பான கௌரவ நிலையினை அடைந்துகொண்ட

இலங்கையின் முதலாவது நிதி நிறுவனமாக மாறுதல் எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் “ஒற்றுமைக்காக ஒரு மில்லியன் மரநடுகை” திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையுடன் இணைந்து அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் மற்றும் பரிமாற்று

நிலையங்களிலும் 75000 மரங்களை நடுதல் EOSD இனால் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சத்திமய சாகல்ய ஒலிபரப்புச் செய்தல் மற்றும் உள்;ர் சமிக்ஞை தரம் பற்றிய முதலாவது உலகளாவிய ரீதியில் விஸ்தரிக்கப்பட்ட ஆரம்ப தயாரிப்பான நிதி அபிவிருத்தி 4.0 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இலங்கையின் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் முதல் கம்பனியாதல்.

எலாயன்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் “ஒற்றுமைக்காக ஒரு மில்லியன் மரநடுகை” திட்டத்தை ஆரம்பித்தல https://afcdalu.com/

2022
 • எங்கள் நிலைப்புத்தன்மை அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வணிக சிறப்பை அங்கீகரித்து 8 தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளை வென்றுள்ளது.
 • 150% க்கும் அதிகமான வளர்ச்சியின் அதிகபட்ச லாபத்தை பதிவு செய்தது
 • 50%க்கும் அதிகமான நிகர போர்ட்ஃபோலியோ வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது
 • ‘ஒற்றுமைக்காக ஒரு மில்லியன் மரங்கள்’ திட்டத்தின் கீழ் 360,000 தாவரங்களைத் தாண்டியது.
 • AFC கிளை நிலைப்புத் திட்டங்களின் கீழ் நாடளாவிய ரீதியில் 55 சிறு-சமூகத் திட்டங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டன.